تبلیغات
کمیسیون فناوری فروغ - روشهای مختلف ارزشیابی

کمیسیون فناوری فروغ
 

كد آهنگ

كد موسیقیكد عكس تصادفی

روش‌هاى مختلف ارزشیابى پیشرفت تحصیلى


ارزشیابی از طریق مشاهدهارزشیابی از طریق انجام دادن کارارزشیابی از طریق آزمون شفاهیارزشیابی از طریق آزمون کتبی


اغلب معلمان وقتى که به ارزشیابى شاگردان مى‌اندیشند، فکرشان متوجه تعریف محدود انواع آزمون‌هاى کتبى و سؤالات امتحانى مى‌شود، ولى باید به خاطر داشت که بسیارى از ارزش‌گذارى‌هاى ما بر اساس مشاهدهٔ فعالیت‌هایى است که شاگردان در درون مدرسه انجام مى‌دهند؛ مثلاً هنگامى که وقت‌شناسی، انجام دادن مطلوب فعالیت‌هاى آموزشى یا احساس عدم امنیت شاگردى را در مقایسه با شاگردان دیگر مى‌سنجیم یا دربارهٔ حس همکارى آنان در فعالیت‌هاى آموزشى قضاوت مى‌کنیم یا ابتکار شاگردى را در حل مسائل جدید مى‌ستاییم، همه ارزشیابى‌هایى هستند که بر مشاهدات رفتار شاگردان در درون مدرسه و موقعیت‌هاى آموزشى استوار است. چنانکه قبلاً نیز یادآور شدیم، اگر معلم خود را از قید ارزش‌یابى‌هاى کتبى و شفاهى معمول برهاند و روش‌هاى ارزشیابى را با روش‌هاى مختلف، عمق و محتوا ببخشد، بیشتر مى‌تواند به اعتبار روش ارزشیابى خود متکى باشد و به آن اطمینان کند.


اگرچه روش مشاهده نیز معایب و محدودیت‌هایى دارد، مثلاً ممکن است موقعیت‌هایى که شاگردان مختلف در آن تحت مشاهده قرار مى‌گیرند یکسان نباشد یا احتمال تطابق میزان‌ها و مقیاس‌هایى که مشاهده‌کنندگان مختلف به کار مى‌گیرند بسیار ضعیف باشد، ولى لازم است که ارزشیابى شاگردان در موقعیتى واقعى و با توجه به ویژگى‌هاى خاص خود صورت بگیرد. از طرف دیگر، براى بعضى از رفتارها، آزمون‌هاى شایسته و مناسبى وجود ندارد که بتواند جانشین موقعیت‌هاى طبیعى بشود و در مورد بعضى از رفتارها شاید هرگز چنین آزمون‌هایى به وجود نیاید. بنابراین، در هر بحث جامعى که دربارهٔ ارزشیابى به عمل مى‌آید، باید لزوماً به کلیه روش‌هایى که به نحوى ضریب اعتماد و اطمینان نتایج ارزشیابى را بالا مى‌برد، توجه کافى مبذول داشت. در مواردى که تهیه آزمون‌هاى مناسب میسر باشد، به کارگیرى روش‌هاى آزمون مرجح است؛ زیرا در این صورت، مى‌توان تسلط و کنترل بیشترى بر موقعیت داشت و موقعیت و عمل واحدى را به همهٔ شاگردان عرضه کرد. مى‌توان با روش‌هاى آزمون یکسان، نتایج دقیق‌ترى به دست آورد. علاوه بر این، با این روش نتایج ارزشیابى کمتر تحت‌تأثیر شخص آزماینده قرار خواهد گرفت. با وجود این، نباید فراموش کرد که بسیارى از جنبه‌هاى مختلف رفتار شاگردان را نمى‌توان به مرحله آزمون‌هاى ساده تنزل داد و باید آنها را در موقعیت واقعى سنجید.


با توجه به مطالب فوق و انواع تغییراتى که در حیطه‌هاى مختلف یادگیرى به وجود مى‌آید، حداقل چهار روش ارزشیابى پیشنهاد مى‌شود.


معلم مى‌تواند از مجموع روش‌هاى فوق یا از آزمون‌هاى ترکیب شده - که به آزمون‌هاى موقعیتی معروف است - استفاده کند. ارزشیابى موقعیتى موقعیت‌هاى مرکب و پیچیده‌اى را ارزشیابى مى‌کند که از طرفى داراى وضع ثابت و یکسان آزمونى است و از طرف دیگر، جنبهٔ طبیعى و واقعى آموزش و یادگیرى را بازگو مى‌کند. آزمون‌هاى روش ارزشیابى موقعیتى بین عینى و استاندارد بودن روش آزمونى از یک طرف، و طبیعى بودن روش مشاهدهٔ رفتار واقعى از طرف دیگر، سازش ایجاد مى‌کند و براى دست یافتن به رفتارهایى که نمى‌توان آنها را از طریق انواع معمولى ارزشیابى به دست آورد، امکانات متعدد و جالبى عرضه مى‌دارد.


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه بیست و دوم دی 1389 توسط فرنگیس قاسمی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ